உன் காரியத்தை வாய்க்க – un Kaariyathai vaaika pannum

உன் காரியத்தை வாய்க்க – un Kaariyathai vaaika pannum

KAARIYAM VAIKKUM | EVA.ALBERT SOLOMON

உன் காரியத்தை வாய்க்கப்பண்ணும் கர்த்தர்
உன்னோடு இருக்கின்றார்
உன்னைப் பேர் சொல்லி அழைக்கும் கர்த்தர்
உன்னைக் கடைசி வரை நடத்திச் செல்லுவார் – (2)

உன் காரியம் வாய்க்கும் கர்த்தர் நேரத்தில்
கர்த்தரால் காரியம் வாய்க்கும் – (2)

1) உன் கண்ணீரைத் துடைத்திடும் கர்த்தர்
உனக்குள் வசிக்கின்றார் – (2)
உன்னைத் தமக்கென்று பிரித்தெடுத்து
தம் மகிமையால் நிரப்பிடுவார் – (2) – உன் காரியம்

2) உன் நினைவு அவர் நினைவு அல்ல
மேலானதை செய்வார் – (2)
உன்னை உடைத்து உருவாக்கும் குயவன் அவர்
உன்னை சிறப்பாய் வனைந்திடுவார் – (2) – உன் காரியம்

3) உன் ஜெபத்தினை தொடர்ந்திடு மகனே (மகளே)
ஜெபத்தால் ஜெயம் ஜெயமே
உன் பாதைகளைக் கர்த்தர் உயர்த்திடுவார்
உன் தடைகளை நொறுக்கிடுவார் – (2) – என் காரியம்

என் காரியத்தை வாய்க்கப் பண்ணும் கர்த்தர்
என்னோடு இருக்கின்றார்
என்னைப் பெயர் சொல்லி அழைக்கும் கர்த்தர்
என்னைக் கடைசி வரை நடத்திச் செல்லுவார் – (2)

என் காரியம் வாய்க்கும் கர்த்தர் நேரத்தில்
கர்த்தரால் காரியம் வாய்க்கும் – (3)

un Kaariyathai vaaika pannum song lyrics in english

Un Kaariyathai vaaika pannum karthar
unnodu irukintar
unnai pear solli azhaikum karthar
unnai kadaisi varai nadathi selluvar -(2)

un kaariyam vaaikum karthar nearathil
kartharal kaariyam vaaikum -(2)

1) un kanneerai thudaithidum karthar
unakkul vasikintar -(2)
unnai thamakentru piritheduthu
tham magimaiyal nirappiduvar -(2) un kaariyam

2) un ninaiuv avar ninaiuv alla
melanathai seivar -(2)
unnai udaithu uruvakkum kuyavan avar
unnai sirappai vanainthiduvar -(2) un kaariyam

3) un jebathinai thodarnthidu mahzaney (mazhaley )
jebathal jeyam jeyamey
un paathaikalai karthat uyarthiduvar
un thadaigalai norukiduvaar -(2) un kaariyam

En Kaariyathai vaaika pannum karthar
ennodu irukintar ennai pear solli azhaikum karthar
ennai kadaisi varai nadathi selluvar -(2)

en kaariyam vaaikum karthar nearathil
kartharal kaariyam vaaikum -(3)

பூமியின்மீதெங்கும் வித்தை உயிரோடே காக்கும் பொருட்டு, நீ சுத்தமான சகல மிருகங்களிலும், ஆணும் பெண்ணுமாக எவ்வேழு ஜோடும், சுத்தமல்லாத மிருகங்களில் ஆணும் பெண்ணுமாக ஒவ்வொரு ஜோடும்,
ஆதியாகமம் | Genesis: 7:2

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply