எங்கு போகறீர் இயேசு தெய்வமே – Engu Pogireer Yesu Deivamae lyrics

Deal Score+3
Deal Score+3

எங்கு போகறீர் இயேசு தெய்வமே – Engu Pogireer Yesu Deivamae song lyrics 

எங்கு போகறீர் இயேசு தெய்வமே
எனக்காய் சிலுவையை சுமக்கும் தெய்வமே

1. பாரச்சிலுவையோ என் பாவச்சிலுவையோ
நீர் சுமந்தது என் பாவச்சிலுவையோ
உம் உள்ளம் உடைந்ததோ
என் பாவச்சேற்றினால் – எங்கு போகிறீர்

2. தீய சிந்தனை நான் நினைத்ததால்
உம்சிரசில் முள்முடி நான் சூட்டினேன்
உம் உள்ளம் உடைந்ததோ
என் பாவச்சேற்றினால் – எங்கு போகிறீர்

3. பெருமை கோபத்தால் உம் கன்னம் அறைந்தேனே
என் பொறாமை எரிச்சலால் உம் விலாவை குத்தினேனே
உம் உள்ளம் உடைந்ததோ
என் பாவச்சேற்றினால் – எங்கு போகிறீர்

4.அசுத்த பேசுக்கள் நான் பேசி மகிழ்ந்ததால்
கசப்புக் காடியை நான் குடிக்கக் கொடுத்தேனே
உம் உள்ளம் உடைந்ததோ
என் பாவச்சேற்றினால் – எங்கு போகிறீர்

5. கசையால் அடித்தது என் காம உணர்ச்சியால் காரித்துப்பியது
என் பகைமை உணர்ச்சியால்
உம் உள்ளம் உடைந்ததோ
என் பாவச்சேற்றினால் – எங்கு போகிறீர்

Lent days songs Tamil

 

Engu Pogireer Yesu Deivamae song lyrics in English

Engu Pogireer Yesu Thaivame | எங்குபோகிறீர் இயேசு தெய்வமே

Engu Pogireer Yesu Deivamae
Enakkaai Siluvayai Sumakkum Deivamae — (2)

1. Baara Siluvayo En Paava Siluvayo
Neer Sumandhadhu En Paava Siluvayo
Un Ullaam Udaindhadho
En Paava Saetrinaal — (2) — Engu Pogireer

2. Theeya Sindhanai Naan Ninaithadhaal
Un Sirasil Mulmudi Naan Soottinaen
Un Ullaam Udaindhadho
En Paava Saetrinaal — (2) — Engu Pogireer

3. Perumai Kobaththaal Un Kannam Araindhaenae
En Poraamai Erichchalaal Un Vilaavil Kuththinaene
Un Ullaam Udaindhadho
En Paava Saetrinaal — (2) — Engu Pogireer

4. Asuththa Paechugal Naan Paesi Magilndhadhaal
Kasappu Kaadiyai Naan Kudikka Koduthaenae
Un Ullaam Udaindhadho
En Paava Saetrinaal — (2) — Engu Pogireer

5.Kasaiyaal Adiththu En Kaama Unarchiyaal Kaarithuppiyathu
En Pagaimai Unarchiyaal
Un Ullaam Udaindhadho
En Paava Saetrinaal — (2) — Engu Pogiree

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo