என் இயேசு துணையிருக்க – En Yesu Thunayirukka song lyrics

என் இயேசு துணையிருக்க – En Yesu Thunayirukka song lyrics

என் இயேசு துணையிருக்க
என்ன பயம் எனக்கு
காரிருளோ கடும் புயலோ
கனவில் தோன்றும் பயங்கரமோ

பாதை மாறி சென்றிடேன்
பரமன் அவரே துணையானார்
காலம் யாவும் காக்கும் தேவன்
கரத்தில் அடைக்கலம் புகுந்திட்டேன் (2)
(என் இயேசு துணையிருக்க….

வாழ்க்கை துன்பம் திணறினேன்
வழியில் அவரே துணையானார்
கரத்தில் ஏந்தி மடியில்
அவரே தாலாட்டு பாடினார்
(என் இயேசு துணையிருக்க….

En Yesu Thunayirukka song lyrics in English

En Yesu Thunayirukka
Enna Bayam Enakku
Kaarirulo Kadum Puyalo
Kanavil Thontrum Bayankaramo

Paathai Maari Sentridean
Paraman Avarae Thunaiyaanaar
Kaalam Yaavum Kaakkum Devan
Karaththil Adaikkalam Pugunthidaen
En Yesu Thunayirukka

Vaalkkai Thunbam Thinarinean
Valiyil Avarae Thaunaiyaanaar
Karaththil Yeanthi Madiyil
Avarae Thaalattu Paadinaar
En Yesu Thunayirukka

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply