என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை – Dhevanaal Koodadhadhu ondrumillae song lyrics

Deal Score+15
Deal Score+15

Dhevanaal Koodadhadhu ondrumillae – என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை song lyrics

உடைந்து போன என்னை
உருவாக்கிடக்கூடும்
தள்ளப்பட்ட என்னை தலைவன்
ஆக்கிடக்கூடும் நம்(2)

என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை என்
இயேசுவால் கூடாதது ஒன்றுமில்ல(2)

சிறியவனை ஆயிரமாய் மாற்றிடக்கூடும்
எளியவனை சேற்றிலிருந்து தூக்கிடக்கூடும்(2)

கண்கள் காணா அற்புதங்கள் செய்திடக்கூடும்
என் வேண்டுதல்கள் எல்லாம்
நிறைவேற்றிடக்கூடும்(2)

என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்ல(6)

Dhevanaal Koodadhadhu ondrumillae song lyrics song lrics in english

Udaindhu pona Ennai
Uruvaakida Koodum
Thallappatta Ennai
Thalaivana aakida Koodum

En Dhevanaal Koodadhadhu ondrumillae

Siriyavanai Aayiramaai
Maatrida koodum
Eliyavanai Saettrilirundhu
Thookida Koodum

En Dhevanaal Koodadhadhu ondrumillae

Kangal Kaanaa Arputhangal
Seidhida Koodum
En Venduthalgal Ellaam
Niraivetrida Koodum

En Dhevanaal Koodadhadhu Ondrumillae

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo