ബലമുള്ള ഗോപുരം സങ്കേത പട്ടണം – Balamulla Gopuram Sangetha Pattanam lyrics

Deal Score+2
Deal Score+2

Lyrics:

ബലമുള്ള ഗോപുരം സങ്കേത പട്ടണം
എൻ യേശു താൻ ആകയാൽ
ഞാൻ ഒരു നാളും പതറുകില്ല

പാടിടും ഞാൻ എന്നെന്നും തൻ മഹിമ
ഏതു കാലത്തും ഏതു നേരത്തും
അന്ധ്യത്തോളം നടത്താം എന്നരുളിയെങ്കിൽ
തന്റെ ദയ എന്നിൽ കുറഞ്ഞിടുമോ (2)

ജഡത്തിന്റെ ശൂലമോ നൊടിനേര ദുഖമോ
ആകുല ചിന്തയോ എന്നെ ഒരുനാളും തകർക്കുകില്ല (2)
പാടിടും..

ഇരുളായ ജീവിതം തൻ കൃപയാലെ വീണ്ടെങ്കിൽ
വിശ്വാസത്തിന്‌ ശോധന തൻ കൃപയാലെ നേരിടുമെ (2)
പാടിടും..

English Typing:

Balamulla Gopuram Sangetha Pattanam
En Yeshu than aakayal
Njan orunaalum Patharukilla

Paadidum njan ennennum than mahima
ethu kaalathum ethu nerathum
andhyatholam nadatham ennaruliyekil
thante dhaya ennil kuranjidumo

jadathinte shoolamo nodinera dhukhamo
Aakula chindhayo enne oru naalum thalarthukilla

Paadidum…

irulaaya jeevitham than kripayaale veendenkil
vishwassathin shodhana than kripayaale neridume

Paadidum..

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask

Tags:

Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo