ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே – Aathumame En Muzhu Ullame 

ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே – Aathumame En Muzhu Ullame 

ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே – உன்
ஆண்டவரைத் தொழு தேத்து -இந்நாள் வரை
அன்பு வைத் தாதரித்த – உன்
ஆண்டவரைத் தொழுதேத்து

1. போற்றிடும் வானோர், பூதலத்துள்ளோர்
சாற்றுதற் கரிய தன்மையுள்ள – ஆத்துமமே

2. தலை முறை தலை முறை தாங்கும் விநோத
உலக முன் தோன்றி ஒழியாத – ஆத்துமமே

3. தினம் தினம் உலகில் நீ செய் பலவான
வினை பொறுத் தருளும், மேலான – ஆத்துமமே

4. வாதை, நோய், துன்பம் மாற்றி, ஆனந்த
ஓதரும் தயைசெய் துயிர் தந்த – ஆத்துமமே

5. உற்றுனக் கிரங்கி உரிமை பாராட்டும்,
முற்றும் கிருபையினால் முடி சூட்டும் – ஆத்துமமே

6. துதி மிகுந்தேறத் தோத்தரி தினமே,
இதயமே, உள்ளமே, என் மனமே – ஆத்துமமே

Aathumame En Muzhu Ullame  Lyrics in English 

Aathumame En Muzhu Ullame
Un Aandavarai Thozhu Thethu Innaal Varai
Anbu Vaith Thatharitha
Un Aandavarai Thozhuthethu

1.Potridum Vaanor Poothalaththulloor
Saatuthar kariya Thanmaiyulla – Aathumame

2.Thalaimurai Thalaimurai Thaangum Vinodha
Ulaga Mun Thondri Ozhiyaatha– Aathumame

3.Dhinam Dhinam Ulagil Nee Sei Palavaana
Vinai Poruththarulum Melaana – Aathumame

4.Vaathai Noai Thunbam Maattri Aanantha
Ootharum Thayai sei Thuyir Thantha – Aathumame

5.Uttrunak kirangi Urimai Paaraatum
Muttrum Kirubaiyinaal Mudi Soottum  – Aathumame

6.Thuthi Miguntheara Thothari Thinamae,
Idhayamae Ullamae En Manamae -Aathumame

https://www.worldtamilchristians.com/psalms-103-%e0%ae%9a%e0%ae%99%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%80%e0%ae%a4%e0%ae%ae%e0%af%8d-103/

சேத்துக்கும் ஒரு குமாரன் பிறந்தான்; அவனுக்கு ஏனோஸ் என்று பேரிட்டான்; அப்பொழுது மனுஷர் கர்த்தருடைய நாமத்தைத் தொழுதுகொள்ள ஆரம்பித்தார்கள்.

ஆதியாகமம் | Genesis: 4: 26

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply