వందనం వందనం వందనం దేవా వందనం- Vandanam Vandanam Deva Vandanam

Deal Score-1
Deal Score-1

Lyrics:
వందనం వందనం వందనం దేవా వందనం
Vandanam Vandanam Vandanam Deva Vandanam

సర్వోన్నతుడా మహిమోన్నతుడా మహాఘనుడా వందనం
Sarvonathuda Mahimonathuda Mahaganuda Vandanam

నీవే త్రిత్వం నీవే నిత్యం ఇదే సత్యం వందనం
Neeve Thrithvam Neeve Nithyam Edhe Sathyam Vandanam

ప్రాణమా ఓ నా ప్రాణమా ప్రభువును మహిమపరచుమా
Pranamaa O Naa Pranamaa Prabhuvunu Mahimaparachuma

వందనం వందనం వందనం దేవా వందనం
Vandanam Vandanam Vandanam Deva Vandanam

 

తల్లి గర్భమునందు నేను నిర్మింపబడకముందే
Thalli Gharbhamunandu Nenu Nirmimpabadakamundhe

నీ ప్రజలకు అధిపతిగ నన్ను నిర్మించుకొంటివే
Nee Prajalaku Adipathiga Nannu Nirminchukontive

గురి లేని గతి లేని దీన స్థితిలో నన్ను పిలిచి
Guri Leni Gathi Leni Deena Stithilo Nannu Pilichi

అణిచి మలచి దీవించి హెచ్చించి నీ సేవకై నిలిపావే
Anichi Malachi Deevinchi Hechinchi Nee Sevakai Nilipaave

నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తేసే
Naa Mattukaithe Brathukuta Kreesthese

మరణమైన జీవమైన క్రీస్తేసే
Maranamaina Jeevamaina Kreesthese

 

వందనం వందనం వందనం దేవా వందనం
Vandanam Vandanam Vandanam Deva Vandanam

 


అడుగు అడుగుగా క్రమ క్రమముగా విస్తరింపజేసావు
Adugu Aduguga Krama Kramamuga Vistharimpajesavu

పలు విధముగ సువార్త పరిచర్య అందింపజేసావు
Palu Vidamuga Suvartha Paricharya Andimpajesavu

నింద అయినా వేదన అయినా తోడునిచ్చి నడిపావు
Nindhayina Vedhanayina Thodunichi Nadipavu

కష్టమైన నష్టమైన సహాయకుడిగా నిలిచావు
Kastamaina Nasthamaina Sahayakudiga Nilichavu

నీ రాక వరకు ఫలించే కృపను నిమ్మయా
Nee Raaka Varaku Phaliyinche Krupanu Nimmaya

నీ ఆత్మతో ప్రకటింతు నీ సువార్త సత్యమును
Nee Atmatho Prakatinthu nee Suvartha Sathyamunu

యేసే సత్య మార్గము యేసులో నిత్య జీవము
Yese Sathya Maargamu Yesulo Nithya Jeevamu

నిత్యము నే నిరతము యేసుతో జీవింతును
Nithyamu Ne Nirathamu Yesutho Jeevinthunu

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo