ராஜாதி ராஜா இயேசு மகா ராஜா – Rajathi Raja Yesu maha Raja

Deal Score0
Deal Score0

ராஜாதி ராஜா இயேசு மகா ராஜா
மண்ணில் வந்து பிறந்தார்
என்னோடிருக்க
இம்மானுவேல் – 3
இம்மானுவேல் என்னோடிருப்பாரே – 2

தேவதூதன் இறங்கிட
மேய்ப்பர்கள் பயந்திட
நற்செய்தி சொன்னவுடன் சந்தோசமே
இன்று நம்முடைய வாழ்விலும்
பயங்களெல்லாம் நீக்கிட
பாலகனாய் மண்ணில் பிறந்தார் – இம்மானுவேல்

பாவம் சாபம் நீங்கிட
சமாதானம் தந்திட
சமாதான காரணர் மண்ணில் பிறந்தார்
எந்தன் இருளான வாழ்வை
வெளிச்சமாய் மாற்றிட
விடிவெள்ளி மண்ணில் உதித்தார் – ராஜாதி ராஜா

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo