புத்தியுள்ள கன்னிகை போல் – PUTHIULLA KANNIGAI POAL

Deal Score0
Deal Score0

புத்தியுள்ள கன்னிகை போல் – PUTHIULLA KANNIGAI POAL

புத்தியுள்ள கன்னிகை போல்
மணவாளனை சந்திக்க
பரிசுத்த ஆவியாம் எண்ணையோடு
ஜீவாலித்து எரிந்திட
இறுதி வரை இயேசுவுக்காய்
எழுந்து ஒளிவீசிட

ஆயத்தமாகிடுவோம்-4

1.மணவாளன் வரும் வேளை அறியாததினால்
எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருப்போம்-2
விழித்திருந்து ஜெபிப்போம்-கிருபையால்
ஆவியின் கனி கொடுப்போம்-2
பரிசுத்த ஆவியில் நிறைந்திருப்போம்-2

2.பரிசுத்த தேவனை சந்தித்திட
எப்பொழுதும் பரிசுத்தமாயிருபோம்-2
குற்றம் அறிக்கை செய்வோம்-கிருபையால்
குறைகளை விட்டிடுவோம்-2
வேத வசனத்தால் நிறைந்திருப்போம்-2

3.பிரதான அன்பின் கட்டளையை
எப்பொழுதும் அதை நிறைவேற்றியே-2
சுவிசேஷம் சொல்லிடுவோம்-கிருபையால்
சீஷர்களாக்கிடுவோம்-2
ஆத்தும பாரத்தால் நிறைந்திருப்போம்-2

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
      Tamil Christians songs book
      Logo