சங்கீதமே பாடுங்களே-Sangeethame Paadungale

Deal Score0
Deal Score0

சங்கீதமே பாடுங்களே
மீட்பர் ஏசுயென்னும் தேவமைந்தனை

முன்னணயில் தூங்கும் பால் நிலவை
முன்னோரின் பாவத்தின் பரிகாரியை
ஆநிரை சூழ புன்னகைக்கும்
ஆனந்த விண்ணொளியை

வானத்தின் எல்கையை வகுத்தவரை
சர்வ சத்துவ வியாபகரை
சந்திர சூரியன் ஒளி தரவே
சக்தியை தந்தவரே

அதிசய நாமத்தை அணிந்தவராய்
புதிதான இதயத்தை தருபவரே
பரிசுத்த தந்தையின் முன்னிலையில்
பரிந்து பேசுவோரை

Sangeethame Paadungale
Meetpar Yesennum Deva Mainthanai

Munnanayil Thoongum Paal Nilavai
Munnorin Paavathin Parigariyai
Aanirai Soozha Punnagaikum
Aanandha Vinnoliyai

Vaanathin Elgaiyai Vaguthavarai
Sarva Sathuva Vyapakarai
Santhira Sooriyan OLi Tharave
Sakthiyai Thanthavarai

Adhisaya Naamathai Aninthavarai
Puthithana Idhayathai Tharubavarai
Parisutha Thanthayin Munnilayil
Parinthu Paesuvorai

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo