என் கர்த்தர் செய்த நன்மை யாவும் – En karthar Seytha Nanmai Yavum

Deal Score+1
Deal Score+1

என் கர்த்தர் செய்த நன்மை யாவும் – En karthar Seytha Nanmai Yavum

என் கர்த்தர் செய்த நன்மை யாவும் எண்ணி
முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான் -2
ஆராய்ந்து முடியாத அதிசயங்கள் செய்தீரே
முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான் -2

ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான்
முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான் -2
எண்ணில்லா நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீரே
முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான் -2

தாழ்வில் என்னை கண்ணோக்கி பார்த்தீர்
தயவாய் என்னை கரம் பிடித்து தூக்கினீர் -2
எட்டாத உயரத்திலே உட்கார வைத்தீரே
முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான் -2

என்னை என்றும் கை விடாத நேசர்
இயேசு நீர் தான் ஐயா
என்னை மறவாமல் என் நினைவாய் இருப்பவரே

ஸ்தோத்தரிப்பேன் – STHOTHARIPEAN

En karthar Seytha Nanmai Yavum song lyrics in english

En karthar Seytha Nanmai Yavum Enni
Muzhu Manathaai Sthotharipean Naan – 2
Aaraynthu Mudiyatha Athisayangal Seytheerey
Muzhu Manathaai Sthotharipean Naan – 2

Sthotharipean Naan sthotharipean Naan
Muzu Manathai Sthotharipean Naan – 2
Ennilla Nanmaigal En Vazhvill Seytheerey
Muzhu manathaai Sthotharipean Naan – 2

Thazhvill Ennai Kannokki Partheer
Thayavaai Ennai Karam Pidithu Thookineer – 2
Ettatha Uyarathiley Utkaara Vaitheerey
Muzhu Manathaai Sthotharipean Naan – 2

Ennai Endrum kai vidatha Nesar
Yesu Neer Thaan Iyaa -2
Ennai Maravamal En Ninaivaai Iruppavarey

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
      Tamil Christians songs book
      Logo