உலகத்தின் ஒளியாக இயேசு பிறந்தார் -Ullagathin Ozhiyaaha Yesu Piranthaar

Deal Score0
Deal Score0

Ullagathin Ozhiyaaha Yesu Piranthaar
Nam Ullagathin Ozhiyaaha Yesu Piranthaar
Unakaaga Enakaaga (2)
Nammakaaga Piranthaarey
Nam Yesu Ozhiyaai (3)

Maatu thozhuvathil meipargal mathiyil (2)
Piranthaarey nam yesu ( 2)

Paavangal pokida saabangal neekida (2)
Avadharithaar ippoovil (2)

Ulagathai padaithavar sarva vallavar (2)
Ozhiyaaga piranthaarey (2)

Pirappin narcheidhi intrey kooruvom (2)
Piranthaarey Nam rajan ( 2 )

kristhuvin pirappai paadi potruvom (2)
Prabuvaaga piranthaarey (2)

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo