அதிசயமானவர் அற்புதம் செய்பவர்- Adisayamanavar arputham seibavar

Deal Score+1
Deal Score+1

Aruvadai Undu | Benny Joshua | Tamil Christian Song 2020

அதிசயமானவர் அற்புதம் செய்பவர்
எந்தன் கால்களை வழுவாமல் காப்பவர்
அதிசயமானவர் அற்புதம் செய்பவர்
எந்தன் பாதைகளை சேதமின்றி காப்பவர்-2

விதைக்கா இடங்களில் விளைச்சலை தருபவர்-2
அறுவடை உண்டு அறுவடை உண்டு
நீ கைவிடப்படுவதில்லையே
நீயோ வெட்கப்படுவதில்லையே-2

1.வறண்ட நிலங்களெல்லாம்
செழிப்பாய் மாறிடுமே-2
வாடின என் வாழ்வை
வர்த்திக்க செய்பவரே-2

வறட்சியை காண்பதில்லையே
நீயோ வறட்சியை காண்பதில்லையே
அறுவடை உண்டு அறுவடை உண்டு
நீ கைவிடப்படுவதில்லையே
நீயோ வெட்கப்படுவதில்லையே-2 -அறுவடை

2.வெட்கத்தில் விதைத்ததெல்லாம்
இரட்டிப்பாய் வந்திடுமே
கண்ணீரில் விதைத்ததெல்லாம்
விளைச்சலாய் மாறிடுமே

விளைச்சலை ஆண்டு கொள்ளுவாய்
நீயோ விளைச்சலை ஆண்டு கொள்ளுவாய்
அறுவடை உண்டு அறுவடை உண்டு
நீ கைவிடப்படுவதில்லையே
நீயோ வெட்கப்படுவதில்லையே-2-அதிசயமானவர்

Athisayamanavar Arputham seibavar
Enthan Kaalkalai Vazhuvaamal kaappavar
Athisayamanavar Arputham seibavar
Enthan Paathaikalai Seathamintri kaappavar -2

Vithaika Idangalil Vilachalai Tharubavar-2
Aruvadai Undu
Aruvadai Undu
Nee Kaividapaduvathillayae
Neeyo Vetkapaduvathillayae – Aruvadai

1.Varanda Nilangalellam
Shezhippaai Maaridumae-2
Vaadina En Vaazhvai
Varthikka Seibavarae-2

Varatchiyai Kaanpathillayae
Neeyo Varatchiyai Kaanpathillayae
Aruvadai Undu
Aruvadai Undu
Nee Kaividapaduvathillayae
Neeyo Vetkapaduvathillayae

2. Vetkathil Vithaithathellam
Erattipaai Vanthidumae -2
Kanneeril Vithaithathellam
Vilaichalaai Maaridumae-2

Vilachalai Aandu Kolluvaai
Neeyo Vilachalai Aandu Kolluvaai
Aruvadai Undu
Aruvadai Undu
Nee Kaividapaduvathillayae
Neeyo Vetkapaduvathillayae

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo