SAMBARALU 2 Christmas song lyrics

Deal Score+9
Deal Score+9

Lyrics:
సాఖీ: సంబరాలు , సంతోషాలు యేసు ఉంటె చాలు సందడులు (2)

ఆకాశపు అందిట్లో చుక్కల పందిరేసి మెరిసింది ఓ దివ్య తార .. మెరిసింది ఓ దివ్య తార
తూరుపు దిక్కుల్లో గొంతెత్తి చాటింది ఆ యేసు రక్షకుని జాడ .. ఆ యేసు రక్షకుని జాడ

సంబరాలు , సంతోషాలు యేసు ఉంటె చాలు సందడులు

1. గొల్లలందరు పూజింప వచ్చిన మంచి కాపరి – దూతలందరు స్తుతించ వచ్చిన గొప్ప గొప్ప దేవుడు
నీకు నాకు నెమ్మదిచ్చు నమ్మదగిన దేవుడు – తప్పులెంచక ప్రేమ పంచు నాథుడు
( సంబరాలు )
2. నీ మట్టి బొమ్మకు తన రూపమునిచ్చి ప్రాణమిచ్చినోడు – ప్రాణమెట్ట నీకై మట్టిలో అడుగెట్టిన మంచి మంచి దేవుడు
నిన్నెంతగానో హెచ్చించిన దేవుడు – ఆకాశపు వాకిట్లు నీకై తెరిచినోడు
( సంబరాలు )
3. మరియ పుత్రుడు, తండ్రి ప్రియ కుమారుడు మన యేసు దేవుడు – పేద వాడిగా పశుల పాకలో మనకై పుట్టినాడు
నేనే మార్గము, సత్యము, జీవమన్నాడు – ఆ మార్గమే మనకు నిత్య జీవమన్నాడు
( సంబరాలు )

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo