Rajavin Rajavezhunnallunnu -രാജാവിന്‍ രാജാവെഴുന്നള്ളുന്നു

Deal Score+5
Deal Score+5

രാജാവിന്‍ രാജാവെഴുന്നള്ളുന്നു
—- —– —— —– ——
രാജാവിന്‍ രാജാവെഴുന്നള്ളുന്നു
ദേവന്‍റെ ദേവന്‍ എഴുന്നള്ളുന്നു
മലര്‍ വീഥിയൊരുക്കി മാലാഘമാര്‍
പുല്‍മെത്ത വിരിച്ചു ഇടയന്മാര്‍
##########################
ഹാലേലൂയ്യാ…….(3)
ഹാ…ലേ…ലൂയ്യാ…..(രാജാവിന്‍ …..)
##########################

കന്യാമറിയത്തിന്‍ പുണ്യപുത്രന്‍
കൈവല്യരൂപനായ് അവതരിച്ചു…..(2)
കാലിത്തൊഴുത്തിലെ കൂരിരുട്ടില്‍
കാലത്തിന്‍ സ്വപ്നം തിളങ്ങിയല്ലോ…(2)…..(രാജാവിന്‍…)
#########################

കിഴക്കുനിന്നെത്തിയ രാജാക്കന്മാര്‍
കുഞ്ഞിളം പാദങ്ങള്‍ തൊഴുതുനിന്നു….(2)
കുന്തിരിക്കം കാഴ്ച കൊണ്ടുവന്നു
മീറയും സ്വര്‍ണ്ണവും കൊണ്ടുവന്നു…(2)….(രാജാവിന്‍…)

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo