பாடுவேன் ஆடுவேன் மகிழ் – Paaduvaen Aaduvaen Magzhil

பாடுவேன் ஆடுவேன் மகிழ் – Paaduvaen Aaduvaen Magzhil

பாடுவேன் ஆடுவேன்
மகிழ் கொண்டாடுவேன்
நன்மைகள் செய்தாரேய்
எந்நாளும் துதிப்பான்

அச்சமில்லை பயமுமில்லையே
நேசருக்காய் ஆடிபாடுவேன்
ஆல்லேலூயா… ஆல்லேலுயா ..

1. இயேசுவின் நாமத்தில்
சாத்தானை ஜெயிப்பேன்
கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால்
நுகங்கள் முறிப்பேன்

2. இச்சையை ஜெயிப்பான்
எட்டி எட்டி உடைப்பன்
கர்த்தரின் பெலத்தால்
மோட்சம் சேருவேன்

Paaduvaen Aaduvaen Magzhil Kondaduvaen song lyrics in english

Paaduvaen Aaduvaen
Magzhil Kondaduvaen
Nanmaigal Seithaaraei
Ennalum Thuthipaen

Achchamilllai Payamumillaiyae
Nesarukkai Aadipaaduvaen
Aalleluah… Aalleluah…

1.Yesuvin Naamathil
Saathanai Jeyippaen
Kristhuvin Rathathal
Nugangal Murippen

2.Ichchaiyai Jeyippaen
Yeti yeti Udaipaen
Kartharin Pelathaal
Motcham Seruvaen

Paaduvaen Aaduvaen Magzhil Kondaduvaen Tamil Christian song by Pas.Alwin Thomas

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply