NAA KANUCHOOPU MERA YESU – నా కనుచూపు మేర యేసు నీ

Deal Score+1
Deal Score+1

నా కనుచూపు మేర యేసు నీ ప్రేమ పొంగి పారెనే… పొంగి పారెనే (2)
నే ప్రేమింతును నా యేసుని మనసారా (2)
ఆరిపోవు లోక ప్రేమల కన్నా ఆదరించు క్రీస్తు ప్రేమే మిన్న (2)

1. నా కన్నీటిని తుడిచిన ప్రేమ – నలిగిన నా హృదయాన్ని కోరిన ప్రేమ
ఎన్నడూ ఎడబాయనిది ఆ ప్రేమ – నన్ను పరముకు చేర్చ దిగి వచ్చిన ప్రేమ

2. నా దీన స్థితినీ చూచిన ప్రేమ – తన శాశ్వత ప్రేమతో నను పిలిచిన ప్రేమ
ఎన్నడూ ఎడబాయనిది ఆ ప్రేమ – నన్ను పరముకు చేర్చ దిగి వచ్చిన ప్రేమ

3. నా భారంబును మోసిన ప్రేమ – సిలువలో నాకై చేతులు చాచిన ప్రేమ
ఎన్నడూ ఎడబాయనిది ఆ ప్రేమ – నన్ను పరముకు చేర్చ దిగి వచ్చిన ప్రేమ

LYRICS IN ENGLISH:

NAA KANUCHOOPU MERA YESU NEE PREMA PONGI PAARENE .. PONGI PAARENE (2)
NE PREMINTHUNU NAA YESUNI MANASAARA (2)
AARIPOVU PREMALA KANNA ADARINCHU KREESTHU PREME MINNA (2)

1. NAA KANEETINI TUDICHINA PREMA – NALIGINA NAA HRUDAYANNI KORINA PREMA (2)
YENNADU YEDABAYANIDHI AA PREMA – NANNU PARAMUKU CHERCHA DIGI VACHHINA PREMA (2)

2. NAA DHEENA STHITHINEE CHOOCHINA PREMA – THANA SAASWATHA PREMATHO NANNU PILICHINA PREMA (2)
YENNADU YEDABAYANIDHI AA PREMA – NANNU PARAMUKU CHERCHA DIGI VACHHINA PREMA (2)

3. NAA BHARAMBUNU MOSINA PREMA – SILUVALO NAAKAI CHETHULU CHAACHINA PREMA (2)
YENNADU YEDABAYANIDHI AA PREMA – NANNU PARAMUKU CHERCHA DIGI VACHHINA PREMA (2)

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo