எத்தனை பாடுகள் – Ethanai Padugal song lyrics

Deal Score+2
Deal Score+2

எத்தனை பாடுகள் – Ethanai Padugal song lyrics

எத்தனை பாடுகள் எத்தனை வேதனைகள்
என்னை நெருக்கி அமிழ்த்தும் போது-2
நேசரே நீர் என்னை காண்கின்ற தேவன்
உம்மை என்றும் நம்பியுள்ளேன்-2-எத்தனை

1.வாழ்விலே தோல்விகள் என்னை சூழும் போது
மனம் தளராதே என்றுரைத்தீரே-2
கைவிட மாட்டேன் உயர்த்துவேன் என்றீர்
உம்மை என்றும் நம்பியுள்ளேன்-2-எத்தனை

2.நம்பினோரெல்லாம் என்னை மறந்த போதும்
நான் உன்னை மறவேன் என்றுரைத்தீரே-2
ஏற்ற நேரத்தில் உயர்த்துவேன் என்றீர்
உம்மை என்றும் நம்பியுள்ளேன்-2-எத்தனை

Ethanai Padugal Tamil Christian song lyrics

Eththanai padugal eththanai vethanaigal
Ennai nerukki amizhththum pothu-2
Nesare neer ennai kangindra Thevan
Ummai endrum nambi ullen-2-Ethanai

1.Vaazhvile tholvigal enai soozhum pothu
Manam thalaraathae endruraiththeerae-2
Kai vida maattaen uyarththuven endreer
Ummai endrum nambi ullen-2-Ethanai

2.Nambinoorellaam ennai marantha pothum
Naan unnai maraven endruraiththeerae-2
Yetra nerathil uyarththuven endreer
Ummai endrum nambi ullen-2-Ethanai

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo