அழைத்த தெய்வம் நடத்தி – Azhaitha Deivam nadathi song lyrics

Deal Score+1
Deal Score+1

அழைத்த தெய்வம் நடத்தி – Azhaitha Deivam nadathi song lyrics

அழைத்த தெய்வம் நடத்திச் செல்வார்
கண்ணின் மணி போல் காத்திடுவார்-2

கவலைகள் இல்லை கலக்கமும் இல்லை
கர்த்தர் என் மேய்ப்பர் குறை ஒன்றும் இல்லை-அழைத்த

1.அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர்
இளைப்பாறுதல் தந்திடுவார்-2
திராணிக்கு மேலாக
ஒருபோதும் சோதித்திடார்-2

என்ன வந்தாலும் எது வந்தாலும்
என் இயேசு என்னை கைவிடார்-2
நம்புவேன் இயேசுவை-2-அழைத்த தெய்வம்

3.உலகமே எதிர்த்தாலும்
நம்பினோர்களும் தூற்றினாலும்-2
என்னை அழைத்தவரோ
ஒருபோதும் என்னை மறவார்-2

என்ன வந்தாலும் எது வந்தாலும்
என் இயேசு என்னை கைவிடார்-2
நம்புவேன் இயேசுவை-2-அழைத்த தெய்வம்

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo