மார்கழி குளிரில் -maargazhi Kuliril

Deal Score0
Deal Score0

மார்கழி குளிரில் பனிவிழும் இரவில் மனதுக்குள் ஒருவித உற்சாகம்
மனுக்குலம் மீட்க மரியன்னை மடியில் இறைமகன் பிறந்தார் சந்தோசம்

மின்மினுக்கும் நடத்திரம் போலவே – லலலா
நெஞ்சமெல்லாம் உவகையால் ஜொலிக்குதே – லலலா
விண்ணில் தூதர் இன்னிசை பாடவே – லலலா
வார்த்தை மனுவாய் ஆனாரே

Happy Happy Happy Happy Christmas
Merry Merry Merry Merry Christmas – 2
( I )
அகிலம் படைத்த இறைவன் இன்று மனிதனாய் தொழுவில் பிறந்தார்
இருளின் மாந்தர் ஓளியை காண விடியலாய் புவியில் உதித்தார்
அந்த இனிய நன்னாளிது / உள்ளம் மகிழும் பொன்னாளிது

மின்மினுக்கும் நடத்திரம் போலவே …
( II )

இளந்தளிரே வெள்ளி நிலவே உந்தன் புன்னகை கொள்ளை அழகு
பட்டுப்பூவே மெட்டு இசைப்பேன் சின்ன பாலனே கண்ணுறங்கு
உந்தன் சிரிப்பில் துயரம் மறப்பேன் உந்தன் பிறப்பால் மீட்ப்பை அடைவேன்

மின்மினுக்கும் நடத்திரம் போலவே …

Happy Happy Happy Happy Christmas
Merry Merry Merry Merry Christmas – 2

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo