மன்னவனை விண்ணின் வேந்தனையே -Mannavanai Vinnin Vendhanaye

Deal Score0
Deal Score0

மன்னவனை விண்ணின் வேந்தனையே
தினமே பண்பாடி கொண்டாடுவோம்
ரட்சகரை மீட்பரை
ராகம் பாடி கொண்டாடுவோம்

என்றும் கொண்டாடுவோம் -3 மகிழ்ந்தே

வானம் விட்டு வந்தவரை
பூமி ஆழ பிறந்தவரே
தூயதி தூயவரை
கூடி கூடி நன்றி சொல்லி
வாழ்த்தி வணங்கிடுவோம்
தேவ தேவனையே
ஆடி பாடி என்றுமே கொண்டாடுவோம்

தாழ்மை கோலம் ஏற்றவராய்
ஏழ்மை உருவம் எடுத்தவராய்
தன்னையே தந்தவரே
நேசரையே யேசுவையே
புகழ்ந்து பணிந்திடுவோம்
ராஜ ராஜனையே
போற்றி பாடி என்றுமே கொண்டாடுவோம்

Lyrics :
Mannavanai Vinnin Vendhanaye
Dhinamey panpaadi kondaduvom – 2
Ratchagarai Meetparai
Raagam Paadi Kondaduvom -2

Chorus:
Endrum Kondaduvom -3
Magzilndhey

Vaanam Vittu Vandhavarai
Bhoomi Aala Pirandhavarai
Thuyadhi Thuyavarai
Koodi Koodi Nandri Solli
Vazhthi Vanangiduvom
Deva Devanaiye
Aadi Paadi Endrumey Kondaduvom


Thaalmai Koolam Yetravaraai
Yezhmai Uruvam Eduthavarai
Thannaiye Thandhavarai
Nesaraiye Yesuvaiye
Pugalzhndhu Panindhiduvom
Raja Rajanaiye
Pottri Paadi Endrumey Kondaduvom

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo