நீ சாய்ந்து தூங்கு பிள்ளையே – Nee Saainthu Thoongu Pillaiyae

நீ சாய்ந்து தூங்கு பிள்ளையே – Nee Saainthu Thoongu Pillaiyae

1.நீ சாய்ந்து தூங்கு பிள்ளையே,
கண் மூடு, கண்ணே; நீ
அஞ்சாதே, மோசம் இல்லையே
கர்த்தாவின் கண் மணி.

2.பிதா தாமே உன் பக்கத்தில்
துணையாய் நிற்கிறார்;
அவரே உன்னைக் காக்கையில்
பொல்லாங்கு செய்வதார்?

3.குமாரன் கெட்டுப் போனதை
ரட்சிக்கவே வந்தார்;
உனக்குச் சுவிகாரத்தை
அளிக்க மரித்தார்.

4.தேவாவி உன்னில் தங்குவார்
உன்னை நடத்துவார்;
எந்நாளும் உன்னைத் தாங்குவார்
பேரின்பம் அளிப்பார்.

5.நீ சாய்ந்து தூங்கு, பிள்ளையே,
கண் மூடு, கண்ணே; நீ
அஞ்சாதே, மோசம் இல்லையே,
கர்த்தாவின் கண் மணி.

Nee Saainthu Thoongu Pillaiyae song lyrics in English

1.Nee Saainthu Thoongu Pillaiyae
Kan Moodu Kannae Nee
Anjaathae Mosam Illaiyae
Karthaavin Kan Mani.

2.Pitha Thaamae Un Pakkaththil
Thunaiyaai Nirkiraar
Avarae Unnai Kaakkaiyil
Pollangu Seivathaar

3.Kumaaran Kettu Ponathai
Ratchikkavae Vanthaar
Unakku Suvikaaraththai
Alikka Marithaar

4.Devaavi Unnil Thanguvaar
Unnai Nadaththuvaar
Ennaalum Unnai Thaanguvaar
Pearinbam Alippaar.

5.Nee Saainthu Thoongu Pillaiyae
Kan Moodu Kannae Nee
Anjaathae Mosam Illaiyae
Karthaavin Kan Mani.