நன்றி நன்றி என் தேவனே-Nandri Nandri En Devane

Deal Score0
Deal Score0

Lyrics :

நன்றி நன்றி என் தேவனே

Nandri Nandri En Devane
Nandri En Yesu Naadha (2)

En Vaazvil neer saidha nannmaigalkum
Oru Podhum Maaraadha Anbukum (2)

Nandri Nandri En Devane
Nandri En Yesu Naadha (2)

En Sondha Paavathal Gaayamadenthen
Um Kaigaal Enai Gunamakineer (2)

Nandri Nandri En Devane
Nandri En Yesu Naadha (2)

Erunda Pallathakilkuda
En Paadhayil Neer Endhan Vezhichamaneer (2)

Nandri Nandri En Devane
Nandri En Yesu Naadha (2)

Vaazkayin Thunbatin Mathiyilum
Niraivaana Nanmaigal Utrineere (2)

Nandri Nandri En Devane
Nandri En Yesu Naadha (2)

 


Thanks to God Almighty
Thanks to my Jesus

Thanks for Innumerous Blessings
For your never changing love

Thanks to God Almighty
Thanks to my Jesus

I was Wounded by my own Sins
You Healed me with your own hands

Thanks to God Almighty
Thanks to my Jesus

Even in the darkest valley
You wer my light in that path

Thanks to God Almighty
Thanks to my Jesus

Even in the Midts of sorrow
You showered your blessings upon me

Thanks to God Almighty
Thanks to my Jesus

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo