கிறிஸ்து பிறந்துவிட்டார் -Kristhu Piranthuvitar

Deal Score0
Deal Score0

HAPPY HAPPY CHRISTMAS; MERRY MERRY CHRISTMAS
கிறிஸ்து பிறந்துவிட்டார்; நம் ராஜன் உதித்துவிட்டார்

1. பிறந்துவிட்டார்; இயேசு பாலன்
நமக்காகவே; மானிடனாய்
அவதரித்தார்; இம்மானுவேலன்
நம் பாவம் போக்க; ரட்சகராய்

(போற்றி கொண்டாடுவோம்; நம் இயேசுவையே
வாழ்த்தி கொண்டாடுவோம்; நம் ராஜனையே ) -2
கிறிஸ்து பிறந்துவிட்டார்;
நம் ராஜன் உதித்துவிட்டார்

2. பார் படைத்த; பரம வேந்தன்
இப்பாரினிலே; தோன்றிவிட்டார்
அகிலம் ஆளும்; இயேசு நாதன்
தாழ்மையாக; மலர்ந்து விட்டார் – போற்றி கொண்டாடுவோம்…

3. மனுக்குலத்தை; மீட்டிடவே
மனு உருவாய்; அவதரித்தார்
நம் பாவங்களை; போக்கிடவே
பாலகனாய்; ஜெனித்துவிட்டார் – போற்றி கொண்டாடுவோம் …

4. எளியோருக்கு; உதவிடுவோம்
பகை விரோ- தங்கள் ; ஒழித்திடுவோம்
நாம் யாவருமே; ஒன்றாய் கூடிடுவோம்
நம் இயேசுவையே; துதித்திடுவோம் – போற்றி கொண்டாடுவோம்…

Happy happy Christmas; merry merry Christmas – 2

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

   Leave a reply

   Tamil Christians songs book
   Logo
   Register New Account
   Reset Password