ஒன்றாக ஆட்சி செய்கிற – Ontraga Aatchi Seikira

Deal Score0
Deal Score0

ஒன்றாக ஆட்சி செய்கிற – Ontraga Aatchi Seikira

ஒன்றாக ஆட்சி செய்கிற
த்ரியேக தேவனாகிய
பிதா குமாரன் ஆவிக்கே
மா ஸ்தோத்திரம் உண்டாகவே!

Ontraga Aatchi Seikira song lyrics in English

Ontraga Aatchi Seikira
Thiriyega Devanaakiya
Pitha Kumaaran Aavikkae
Maa Sthosthiram Undagavae

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
      Tamil Christians songs book
      Logo