ஏராளமான கூட்டத்தார் சூழ – Yearakamaana Koottaththaar Soozha

Deal Score0
Deal Score0

ஏராளமான கூட்டத்தார் சூழ – Yearakamaana Koottaththaar Soozha

1.ஏராளமான கூட்டத்தார் சூழ
ஓர் ஸ்திரீயும் வந்தனள்
பேரன்பர் கிறிஸ்தின் வஸ்திரம் தொட,
ஆரோக்யம் பெற்றனள்.

உன் மீட்பர் வஸ்திரம் நீயும்
இன்றாவலாய்த் தொட்டால்,
ஆரோக்யம் ஜீவன் பெறுவாய்
பேரன்பர் சக்தியால்.

2.அம்மங்கை நாணி அஞ்சி வந்தாலும்
இம்மானுவேல் தொட்டாள்
தன் மீட்பராலுண்டான மா நன்மை
நன்குணர்ந்தே நின்றாள்.

3.பேரன்பர் பார்த்து, ரட்சிப்பைப் பெற்றாய்
நீ அஞ்சாதே என்றார்;
அம்மாது நெஞ்சில் மெய்ச்சமாதானம்
இம்மானுவேல் தந்தார்.

Yearakamaana Koottaththaar Soozha song lyrics in English

1.Yearakamaana Koottaththaar Soozha
Oor Sthreeyum Vanthanal
Pearanbar Kiristhin Vasthiram Thoda
Aarokyam Pettranal

Un Meetar Vasthiram Neeyum
Intraavalaai Thottaal
Aarokyam Jeevan Peruvaai
Pearnbar Sakthiyaal

2.Ammangai Naani Anji Vanthaalum
Emmaanuveal Thottaal
Than Meetparaal Undaana Maa Nanmai
Nangunarnthae Nintraal

3.Peranbar Paarthu Ratchippai Pettraai
Nee Anjathae Entraar
Ammaathu Nenjil Mei Samaathaanam
Emmanuveal Thanthaar.

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
      Tamil Christians songs book
      Logo