எழுந்தார் இறைவன் – Elunthar Iraivan Jeyamae

Deal Score+5
Deal Score+5

எழுந்தார் இறைவன் – Elunthar Iraivan Jeyamae

எழுந்தார் இறைவன் ஜெயமே ஜெயமெனவே
எழுந்தார் இறைவன்

1.விழுந்தவரை கரையேற்ற-பாவத்
தமிழ்ந்த மனுக்குலத்தை மாற்ற
விண்ணுக் கெழுந்து நாம் அவரையே போற்ற

2.செத்தவர் மீண்டுமே பிழைக்க-உயர்
நித்திய ஜீவன் அளிக்க
தேவ பக்தர் யாவரும் களிக்க

3.கருதிய காரியம் வாய்க்கத்- தேவ
சுருதி மொழிகளெல்லாம் காக்க- நம்
இரு திறத்தாறையும் சேர்க்க

4.சாவின் பயங்கரத்தை ஒழிக்க-கெட்ட
ஆவியின் வல்லமையை அழிக்க
இப்பூவின் மீது சபை செழிக்க

5.ஏதந் தீவினை செய்யாத் தூயன்,- எப்
போதுமே நன்மைபுரி நேயன்,- தப்
பாது காத்திடும் நல்லாயன்

Elunthar Iraivan Jeyamae English Lyrics 

Elunthar Iraivan Jeyamae Jeyamenavae
Elunthar Iraivan

1.vilunthavarai karaiyettra paava
Tamzhintha Manugukathai Maattra
Vinnuk keazhunthu Naam Avaraiyae Pottra

2.Seththavar Meendumae Pilaikka Uyar
Nithiya Jeevan Azhikka
Deva Bakthar Yaavarum kazhikka

3.karuthiya kaariyam Vaayikka Deva
Suruthi Mozhikalellam kakka Nam
Iru Thirththaraium Serkka

4.Saavin Payankarathai Ozhikka ketta
Aaviyin Vallamayai Azhikka
Eppoovin Meethu Sabai Sezhikka

5.Eathun Theevinai Seiyaa Thooyan
Eppothumae Nanmai Puri Neayan
Thappaathu Kaaththidum Nallaayan

https://www.facebook.com/christianmedias/photos/a.232990043569881/651395631729318

http://worldtamilchristians.com/elundhar-iraivan-lyrics/

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo