எல்லா நன்மைக்கும் காரணா – Ella Nanmaikkum Kaarana

Deal Score0
Deal Score0

எல்லா நன்மைக்கும் காரணா – Ella Nanmaikkum Kaarana

எல்லா நன்மைக்கும் காரணா!
எல்லாரும் போற்றும் ஆரணா!
நல்ல நாதா! வல்ல நாதா!
பொல்லாப்பைப் போக்கும் பேர் மன்னா!
பல்கோடி நன்றி பூரணா!
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா!

Ella Nanmaikkum Kaarana song lyrics in English

Ella Nanmaikkum Kaarana
Ellarum Pottrum Aaranaa
Nalla Naatha Valla Naatha
Pollappai Pokkum Pear Mannaa
Palkodi Nantri Poorana
Alleluya Alleluya
Alleluya Alleluya
Alleluya

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
      Tamil Christians songs book
      Logo