என்னை அழைத்த தேவன் என்றும் -Ennai Azhaitha Devan Endrum

Deal Score0
Deal Score0

Scale: C-Major
என்னை அழைத்த தேவன் என்றும்
உண்மையுள்ளவர்
வாக்குத்தத்தம் செய்ததை
நிறைவேற்றும் தேவன் அவர்

இயேசு என் பக்கத்தில்
நேசர் என் பக்கத்தில்
நாளை குறித்த கவலை இல்லை
எதை குறித்த பயமும் இல்லை-2

என்னோடிருப்பேன் என்று
சொன்ன தேவன் அவர்
என்னை கைவிடாமல் இம்மட்டும்
காக்கும் தேவன் அவர்-2

இம்மானுவேல் என் பக்கத்தில்
எபிநேசர் என் பக்கத்தில்
தனிமை என் வாழ்வில் இல்லை
குறைவும் என் வாழ்வில் இல்லை

என்னை அழைத்த தேவன் என்றும்
உண்மையுள்ளவர்
வாக்குத்தத்தம் செய்ததை
நிறைவேற்றும் தேவன் அவர்-2

உன்னதர் என் பக்கத்தில்
உத்தமர் என் பக்கத்தில்
கண்கள் கலங்குவதில்லை
என் இதயம் கலங்குவதில்லை

இரட்சகர் என் பக்கத்தில்
கன்மலை என் பக்கத்தில்
பரிசுத்தர் என் பக்கத்தில்
பரிகாரி என் பக்கத்தில்
துருகம் என் பக்கத்தில்
கேடகம் என் பக்கத்தில்

என் இயேசு என்னோடு
என் நேசர் என்னோடு என்றும்-4

Ennai Azhaitha Devan Endrum
Unmayullavar
Vakkuththatham Seithathai
Niraivetrum Devan Avar

Yesu En Pakkaththil
Nesar En Pakkaththil
Naalai Kuriththa Kavalai Illai
Ethai Kuriththa Bayamum Illai-2

Ennodiruppen Endru
Sonna Devan Avar
Ennai Kaividaamal Immattum
Kakkum Devan Avar-2

Immanuel En Pakkaththil
Ebenezer En Pakkaththil
Thanimai En Vaazhvil Illai
Kuraivum En Vaazhvil Illai

Oh..Ennai Azhaitha Devan Endrum
Unmayullavar
Vakkuththatham Seithathai
Niraivetrum Devan Avar-2

Unnadhar En Pakkaththil
Uththamar En Pakkaththil
Kangal Kalanguvathillai
En Idhayam Kalanguvathillai

Ratchakar En Pakkaththil
Kanmalai En Pakkaththil
Parisuthar En Pakkaththil
Parigari En Pakkaththil
Thurugam En Pakkaththil
Kedagam En Pakkaththil

En Yesu Ennodu
En Nesar Ennodu Endrum-4

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo