ஆவியானவர் இருக்கும் இடமெல்லாம் – Aaviyanavar irukum idamellam

Deal Score0
Deal Score0

ஆவியானவர் இருக்கும் இடமெல்லாம் – Aaviyanavar irukum idamellam

Aaviyanavar irukum idamellam
Sugamum belanum Vidudhalai undagume
Aaviye thooya Aaviye Varume Irangi Varume
Aaviye thooya Aaviye Varume vallamai tharume

Aaviyanavar irukum idamellam
Sugamum belanum Vidudhalai undagume
Aaviyanavar irukum idamellam
Sugamum belanum Vidudhalai undagume

Aaviye thooya Aaviye Varume Irangi Varume
Aaviye thooya Aaviye Varume vallamai tharume

Aaviyanavar irukum idamellam
Kattugal ellam avilndhu pogume
Aaviyanavar irukum idamellam
thadaigal ellam vilagi pogume

Aaviye thooya Aaviye Varume Irangi Varume
Aaviye thooya Aaviye tharume vallamai tharume

Indhiya desathil ezhuputhal vendume
Pinmari mazhaiyai indru nammel pozhindhidume
Arputha adayalam naangal paarkanume
ezhuputhalin thee engum pattri eriyanume

Indhiya desathil ezhuputhal vendume
Pinmari mazhaiyai indru nammel pozhindhidume
Arputha adayalam naangal paarkanume
ezhuputhalin thee engum pattri eriyanume

Vallamaiyai irangi varume
Akkiniyai kattrai varume

Vallamaiyai irangi varume
Akkiniyai kattrai varume

Aaviye thooya Aaviye Varume vallamai tharume
Aaviye thooya Aaviye tharume vallamai tharume

Aaviyanavar irukum idamellam
Sugamum belanum Vidudhalai undagume
Aaviyanavar irukum idamellam
Sugamum belanum Vidudhalai undagume

Aaviye thooya Aaviye Varume Irangi Varume
Aaviye thooya Aaviye Varume Irangi tharume
Aaviye thooya Aaviye Varume ullangalai nirapume

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
      Tamil Christians songs book
      Logo