ஆயுததாரி நான் அபாத்திரனே – Aayuthathaari Naan Abathiranae

Deal Score0
Deal Score0

ஆயுததாரி நான் அபாத்திரனே – Aayuthathaari Naan Abathiranae

1.ஆயுததாரி நான், அபாத்திரனே,
சேனாபதிக்கோ பின் செல்வேனே.
நில், செல் என்றவர் சொல்லக் கேட்கவும்,
யேசுவின் நல்வாக்கை நம்பி வெல்லவும்.

பல்லவி

போர் ஓலி கேட்குதே! வெற்றி உண்டாம்!
போராடுவோம் முனை யாவிலும்.
சேனாதிபதி என்னை நோக்குவார்;
ஆயுததாரியையும் நம்புவார்.

2.ஆயுததாரி நான் இந்நேரத்தினில்
ஆயத்தமாய் படை முகத்தில்,
போர்க்களத் தாரவாரங் கேட்கவே
பயமில்லாமல் யுத்தஞ்செய்வேனே.

3.ஆயுததாரி நான், பலவீனனாய்க்
காணப்பட்டாலும், வெற்றி வேந்தரால்
நித்திய காலம் மிக வாழுவேன்,
முக்தி மோட்ச வீட்டில் நிலைத்திருப்பேன்.

Aayuthathaari Naan Abathiranae song lyrics in English

1.Aayuthathaari Naan Abathiranae
Seanapathikko Pin Selveanae
Nil Sel Entravar Solla Keatkavum
Yesuvin Nalvaakkai Nambi Vellavum

Poar Oli Keatkuthae Vettri Undaam
Poraduvom Muni Yaavilum
Senathipathi Ennai Nokkuvaar
Aayuthathaariyaivum Nambuvaar.

2.Aayuthathaari Naan Innearathinil
Aayuththamaai padai Mugaththil
Poarkala Thaara Vaaran keatkave
Bayamillamal Yuththam Seiveanae

3.Aayuthaathaari Naan Balaveenanai
Kaanapattalum Vettri Ventharaal
Nithya Kaalam Miga Vazhuvean
Mukthi Motcha Veettil Nilathiruppean

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
      Tamil Christians songs book
      Logo