உம்மை பாடாத நாவும் – Ummai padatha navum lyrics

Deal Score+4
Deal Score+4

உம்மை பாடாத நாவும் – Ummai padatha navum lyrics

உம்மை பாடாத நாவும்
கேளாத செவியும் மகிமை இழந்ததே
பாரில் மகிமை இழந்ததே

உந்தன் சித்தம் செய்ய நித்தம்
இயேசுவே நீர் என்னை ஆட்கொள்ளுமே

எந்தன் பாவத்தைப் போக்க பாரினில் வந்த
பரனைப் போற்றிடுவேன் – தேவ

இயேசு சிந்தின இரத்தம் உந்தனுக்காக
சிலுவையண்டை நீ வா – அவர்

Ummai padatha navum lyrics in English

Ummai padatha navum
Kellatha seviyum Magimai illandathe
Paril magimai illandathe

Unthan sitham Seiya nitham
Yesuve ner ennai aatkollume

Enthan pavathai pokke Parinil vantha
Paranai pootruven -Deva

Yesu sinthina ratham Unthanukage
Siluvai andai nee vaa – Avar

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo