சோர்ந்து போகாதே மனமே – sornthu pogathae manamae

Deal Score+3
Deal Score+3

சோர்ந்து போகாதே மனமே – sornthu pogathae manamae

சோர்ந்து போகாதே மனமே
சோர்ந்து போகாதே  – போராட

கண்டுன்னை அழைத்த தேவன் கைவிடுவாரோ

வாக்களித்த தேவனை நீ
பாடிக் கொண்டாடு
ஊக்கமான ஆவி உன்னை
தாங்க மன்றாடு

துன்பங்கள் தொல்லைகள் உன்னை
சூழ்ந்து கொண்டாலும்
அன்பர் உன்னை தேற்றும் நேரம்
ஆனந்தமல்லோ

சோதனைகளை சகிப்போன்
பாக்கியவானல்லோ
ஜீவ கிரீடம் சூடும் நேரம்
என்ன பேரின்பம்

sornthu pogathae manamae song lyrics in English

sornthu pogathae manamae
sornthu pogathae – porada

kanndunnai alaiththa devan kaividuvaaro

vaakaliththa devanai nee
paadi konndaadu
ookkamaana aavi unnai
thaanga mantradu

thunpangal thollaikal unnai
soolnthu konndaalum
anbar unnai thaettrum naeram
aananthamallo

sothanaikalai sakippon
baakkiyavaanallo
jeeva kireedam soodum naeram
enna perinbam

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo