కమనీయమైన నీ ప్రేమలోన- Kamaneeyamaina Nee Premalona

Lyrics
———-
కమనీయమైన నీ ప్రేమలోన నే నిలువనా నా యేసయ్య
కమనీయమైన నీ ప్రేమలోన నే నిలువనా నా యేసయ్య
తీయనీ నీ పలుకలలోన నే కరిగిపోనా నా యేసయ్య
కమనీయమైన నీ ప్రేమలోన నే నిలువనా నా యేసయ్య
తియ తీయనీ నీ పలుకలలోన నే కరిగిపోనా నా యేసయ్య
నా హృదిలో కొలువైన నిన్నే సేవించనా నా యేసయ్య
నా హృదిలో కొలువైన నిన్నే సేవించెదా నా యేసయ్య

1. విస్తారమైన ఘన కీర్తి కన్నా కోరదగినది నీ నామం
జుంటె తేనె ధారల కన్నా మధురమైనది నీ నామం
విస్తారమైన ఘన కీర్తి కన్నా కోరదగినది నీ నామం
జుంటె తేనె ధారల కన్నా మధురమైనది నీ నామం
సమర్పణతో నీ సన్నిధిని చేరి నిత్యము నిన్నే ఆరాధించనా
సమర్పణతో నీ సన్నిధిని చేరి నిత్యము నిన్నే ఆరాధించనా- కమనీయమైన

2. వేసారిపోయిన నా బ్రతుకులో వెలుగైన నిన్నే కొనియాడనా
వేసారిపోయిన నా బ్రతుకులో వెలుగైన నిన్నే కొనియాడనా
కన్నీటితో నీ పాదములు కడిగి మనసారా నిన్నే పూజించనా
కన్నీటితో నీ పాదములు కడిగి మనసారా నిన్నే పూజించనా
నీ కృపలో గతమును వీడి మరలా నీలో చిగురించనా
నీ కృపలో గతమును వీడి మరలా నీలో చిగురించనా – కమనీయమైన

Kamaneeyamaina Nee Premalona
Ne Niluvanaa Naa Yesayyaa

Kamaneeyamaina Nee Premalona
Ne Niluvanaa Naa Yesayyaa
(Theeya) Theeyani Nee Palukulalona
Ne Karigiponaa Naa Yesayyaa
Naa Hrudilo Koluvaina Ninne
Sevinchanaa/Sevinchedaa Naa Yesayyaa

Visthaaramaina Ghana Keerthi Kannaa
Koradaginadi Nee Naamam
June Thene Dhaarala Kannaa
Madhuramainadi Nee Naamam
Samarpanatho Nee Sannidhini Cheri
Nithyamu Ninne Aaraadhinchanaa

Vesaaripoyina Naa Brathukulo
Velugaina Ninne Koniyaadanaa
Kanneetitho Nee Paadamulu Kadigi
Manasaaraa Ninne Poojinchanaa
Nee Krupalo Gathamunu Veedi
Maralaa Neelo Chigurinchanaa- Kamaneeyamaina


Meaning in English
——————————-
May I be lost in the depths of Your Love every second, My God
May I be transformed through Thy words, Jesus My Love
I worship You in spirit My God , the One who dwells in My heart

1. Thy Name is greater than the riches of this earth
Thy Name is sweeter than the honey abode
I adore You , I offer myself a living sacrifice unto You

2. You enlightened my life that was filled with darkness
I wash Your feet with my tears, You are my only sustenance
Only by your Grace will I attain everlasting life, Jesus, my Hope is in You

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply