என் திறமை செய்யாததை -En Thirama Seiyathatha

Deal Score0
Deal Score0


என் திறமை செய்யாதத உங்க கிருப செய்யும்
En therama seiyathatha unga kiruba seiyum

வாழ்நாள் செய்யாதத உங்க வார்த்த செய்யும்
En vazhnal seiyathatha unga vartha seiyum

மனம் கவரும் என் அழகே
manam kavarum en azhagea

சோர்வில் என் பெலனே
sorvil en belanea

தனிமையில் துணையே
thanimaiyil thunaiyea

மாறாது உம நேசமே
maarathu um nesamae


ஆராதனை ஆராதனை
Aarathanai Aarathanai

வாழ்நாள் வரை ஆராதனை – யேசுவே
Vazhnal varai Aarathanai – Yesuve

 

என் முயற்சிகள் செய்யாதத சின்ன முழங்கால் செய்யும்
En muyarchigal seiyathatha china muzhangal seiyum

என் உறவுகள் செய்யாதத உங்க அன்பே செய்யும்
En uravugal seiyathatha unga anbea seiyum

 

உங்க தோளில் தலை சாய்த்து நான் வாழ்ந்தால் போதும்
unga tholil thalai saaithu nan vazhnthal pothum

உங்க மடியில் படுத்துறங்கும் அந்த தருணம் போதும்
Unga madiyil paduthurangum antha tharunam pothum

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo