வா நீசப் பாவி வா – Vaa Neesa Paavi Vaa

Deal Score0
Deal Score0

வா நீசப் பாவி வா – Vaa Neesa Paavi Vaa

1.வா! நீசப் பாவி! வா,
என்றென்னைக் கூப்பிட்டீர்
என் தோஷம் தீர இரட்சகா!
சுத்தாங்கம் பண்ணுவீர்

அருள் நாயகா!
நம்பி வந்தேனே
தூய திரு இரத்தத்தால்
சுத்தாங்கம் பண்ணுமேன்.

2.சீர் கெட்ட பாவி நான்,
என் நீதி கந்தையே;
என்றாலும் உமதருளால்
துர்க்குணம் மாறுமே.

3. மெய்ப் பக்தி பூரணம்
தேவாவியால் உண்டாம்;
உள்ளான சமாதானமும்
நற்சீறும் பெறலாம்.

4. உண்டான நன்மையை
விருத்தியாக்குவீர்
இப்பாவகுணத் தன்மையை
நிக்ரம் பண்ணுவீர்.

5. ஆ! தூய இரத்தமே!
ஆ! அருள் நாயகா!
ஆ! கிருபா விசேஷமே!
ஆ! லோக இரட்சகா!

Vaa Neesa Paavi Vaa song lyrics in English

1.Vaa Neesa Paavi Vaa
Entrennai Kooppitteer
En Thosam Theera Ratchaka
Suththangam Pannuveer

Arul Naayaga
Nambi Vantheanae
Thooya Thiru Raththaal
Suththangam Pannumean

2.Seer Ketta Paavi Naan
En Neethi Kanthaiyae
Entraalum Umatharulaal
Thurkgunam Maarumae

3.Mei Bakthi Pooranam
Devaviyaal Undaam
Ullana Samathanamum
Narseerum Peralaam

4.Undaana Nanmaiyai
Viruththiyakkuveer
Eppaguvana Thanmaiyai
Nikram Pannuveer

5.Aa Thooya Raththamae
Aa Arul Naayaga
Aa Kiruba Visheashmae
Aa Loga Ratchaka

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
      Tamil Christians songs book
      Logo