யேசுவே அழைக்கிறார் – Yesuvae Alaikiraar

யேசுவே அழைக்கிறார் – Yesuvae Alaikiraar

1.யேசுவே அழைக்கிறார்
வா, – வா, – பிள்ளையே;
ஏழை உன்னை ரட்சிப்பார்,
வா, – வா, – பிள்ளையே;
தேவன் மனுவாகினார்,
உன்னைப் போல பிறந்தார்,
தயவாய் அழைக்கிறார்;
வா, – வா, – பிள்ளையே.

2.சிலுவை சுமந்தவர்
வா, – வா, – பிள்ளையே;
உன்னை மீட்ட ரட்சகர்,
வா, – வா, – பிள்ளையே;
திவ்ய ரத்தம் சிந்தினார்,
அதால் உன்னை ரட்சிப்பார்,
திருக்கையில் ஏந்துவார்;
வா, – வா, – பிள்ளையே.

3.மோட்ச வீட்டில் ஏற்றுவார்,
வா, – வா, – பிள்ளையே;
பொற் கிரீடம் சூட்டுவார்,
வா, – வா, – பிள்ளையே;
துன்பம், துக்கம் அடையாய்,
பாவம் நீங்கிக் களிப்பாய்
யேசுவோடும் வாழுவாய்;
வா, – வா, – பிள்ளையே.

Yesuvae Alaikiraar song lyrics in English

1.Yesuvae Alaikiraar
Va Va Pillaiyae
Yealai Unnai Ratchippaar
Va Va Pillaiyae
Devan Manuvakinaar
Unnai Pola Piranthaar
Thayavaai Alaikkiraar
Va Va Pillaiyae

2.Siluvai Sumanthavar
Va Va Pillaiyae
Unnai Meeta Ratchakar
Va Va Pillaiyae
Dhivya Rathyam Sinthinaar
Athaal Unnai Ratchippaar
Thirukaiyil Yeanthuvaar
Va Va Pillaiyae

3.Motcha Veettil Yeattruvaar
Va Va Pillaiyae
Por Kireedam Soottuvaar
Va Va Pillaiyae
Thunbam Thukkam Adiyaai
Paavam Neengi Kalippaai
Yesuvodum Vaaluvaai
Va Va Pillaiyae