மேன்மை கனம் துதி பலம் – Meanmai Ganam Thuthi Balam

Deal Score0
Deal Score0

மேன்மை கனம் துதி பலம் – Meanmai Ganam Thuthi Balam

மேன்மை, கனம், துதி, பலம்
கர்த்தருக்கு என்றும் ஏற்கும்;
எங்கள் மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்து
அல்லேலூயா! அல்லேலூயா!
கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்.

Meanmai Ganam Thuthi Balam song lyrics in English

Meanmai Ganam Thuthi Balam
Kartharukku Entrum Yearkkum
Engal Meetpar Yesu Kiristhu
Alleluya Alleluya
Kartharukku Sthosthiram

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
      Tamil Christians songs book
      Logo