மீட்டெடுக்கப்பட்ட கூட்டமே-Meettetukkappatta Kuuttamae


மீட்டெடுக்கப்பட்ட கூட்டமே – விரைந்து செயல்படு
மீட்பர் இயேசு வேலை செய்ய – விரைந்து புறப்படு
நாட்கள் மிக விரையுநே நாற்றுநன்றாய் வளருதே – 2
ஆட்கள் வேண்டும் அறுவடைக்கு ஆம் அதிகம் பெருகுதே-2

தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் நாம் – உலகமெங்கிலும்
அனுப்பிவைக்கப்பட்டவர்கள் நாம் – உலக முழுவதும்
தேசங்கள் நம் சொந்தமாம் ஜாதிகள் நம் சுதந்திரம் – 2
நேசர் இயேசு அரசாங்கம், அமைந்திடுமே சீக்கிரம் – 2

காலங்களை உணர்ந்திடுவோம் – கர்த்தரின் பணியிலே
கருத்துடனே செயல்புரிவோம் .. ஜனங்கள் மத்தியிலே
ஞாலமெல்லாம் மீட்கவே, இயேசு நாமம் கேட்கவே – 2
தீவிரமாய் செயல்படுவோம், தீங்குவோரை நேசிப்போம் – 2

பாரதத்தின் மாநிலம் எல்லாம் – பரமன் ஆட்சியாய்
பரவிடவே பாடுபாடுவோம் .. இரத்த சாட்சியாய்
வாருங்கள் என்றழைக்கிறார் வாஞ்சையோடுசென்றிடுவோம்-2
வாழ்க்கைதனை அர்ப்பணிப்போம்அறுவடைக்குசென்றிடுவோம்

Meettetukkappatta Kuuttamae – Virainthu Seyalpatu
Meetpar Iyaesu Vaelai Seyya – Virainthu Purappatu
Naatkal Mika Viraiyunae Naarrunanraay Valaruthae – 2
Aatkal Vaentum Aruvataikku Aam Athikam Perukuthae-2

Therinthetukkappattavarkal Naam – Ulakamenkilum
Anuppivaikkappattavarkal Naam – Ulaka Muzhuvathum
Thaesankal Nam Sonthamaam Jaathikal Nam Suthanthiram – 2
Naesar Iyaesu Arasaankam, Amainthitumae Seekkiram – 2

Kaalankalai Unarnthituvoem – Karththarin Paniyilae
Karuththutanae Seyalpurivoem .. Janankal Maththiyilae
Gnaalamellaam Meetkavae, Iyaesu Naamam Kaetkavae – 2
Theeviramaay Seyalpatuvoem, Theenkuvoerai Naesippoem – 2

Paarathaththin Maanilam Ellaam – Paraman Aatsiyaay
Paravitavae Paatupaatuvoem .. Iraththa Saatsiyaay
Vaarunkal Enrazhaikkiraar Vaagnsaiyoetusenrituvoem-2
Vaazhkkaithanai Arppanippoemaruvataikkusenrituvoem

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply