பூர்வீகத்தில் மெய் பக்தரைத் – Poorvigaththil Mei Baktharai

Deal Score0
Deal Score0

பூர்வீகத்தில் மெய் பக்தரைத் – Poorvigaththil Mei Baktharai

1.பூர்வீகத்தில் மெய் பக்தரைத்
தெரிந்து கொண்ட தேவரீர்,
இவ்வேளை உந்தன் தாசரை
அன்பாக ஆசீர்வதிப்பீர்

2.தெரிந்துகொண்ட பக்தர்கள்
எல்லாத் திசையும் சென்றனர்;
ஆவி நிறைந்து அவர்கள்
நற்செய்தி எங்கும் கூறினர்.

3.இவ்வேளை உந்தன் தாசரைத்
தேவாவியாலே நிரப்பும்;
மேலான ஞான வரத்தை
அன்பாகத் தந்து நடத்தும்.

4.அப்போஸ்தலர் விவேகமாய்க்
கர்த்தாவின் வாக்கைக் கூறவே
விரைந்து போன பாங்கினில்
இத்தாசர் கூறச் செய்யுமே.

5.ஜெபத்திலும் விழிப்பிலும்
இடைவிடாமல் நிலைத்தே
தீவர்த்தி போல இவரும்
விளங்கச் செய்யும், யேசுவே.

Poorvigaththil Mei Baktharai song lyrics in English

1.Poorvigaththil Mei Baktharai
Therinthu Konda Devareer
Evvealai Unthan Thaasarai
Anbaaga Aaseervathippeer

2.Therinthu Konda Bakthargal
Ella Thisaiyum Sentranar
Aavi Niranthu Avargal
Narseithi Engum Koorinar

3.Evvealai Unthan Thaasarai
Devaviyalae Nirappum
Mealanaa Gnana Varaththai
Anbaaga Thanthu Nadaththum

4.Apposthalar Viveagamaai
Karththavin Vaakkai Kooravae
Viranthu Pona Paanginil
Eththasar Koora Seiyumae

5.Jebaththilum Vilippilum
Edaividamal Nilaithe
Theevarththi Pola Evarum
Vilanga Seiyum Yesuvae

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
      Tamil Christians songs book
      Logo