கர்த்தாவே பூதலத்திலே – Karthavae Poothalathilae

Deal Score0
Deal Score0

கர்த்தாவே பூதலத்திலே – Karthavae Poothalathilae

1.கர்த்தாவே, பூதலத்திலே
உண்டான கேட்டைப் பாருமேன்
எத்தேசமும் இருளிலே
இருந்து நீங்கச் செய்யுமேன்.

2.நீரே மெய்த் தேவன்; மாந்தர்கள்
வீணான மார்க்கமாகவே
பொன், வெள்ளி, மண், கல் வீரர்கள்
தேவர்கள் என்கிறார்களே.

3.வல்லவரான க்றிஸ்துவே,
அப்பொய்களை அகற்றுமேன்;
தெய்வீக வார்த்தையால் நீரே
துன்மார்க்கத்தை அதட்டுமே.

4.எல்லாரும் ஏக சித்தமாய்
மெய்த்தேவனான உம்மையே
அறிந்து உம்மேல் நேசமாய்
இருக்கச் செய்யும் கர்த்தரே.

Karthavae Poothalathilae song lyrics in English

1.Karthavae Poothalathilae
Undaana Keattai Paarumean
Eththeasamum Irulilae
Irunthu Neenga Seiyumen

2.Neerae Mei Devan Maanthargal
Veenaana Maarkkamagavae
Pon Velli Man Kal Veerargal
Devargal Enkiraarkalae

3.Vallavarana Kiristhuvae
Appoikalai Agattrumean
Deiveega Vaarththaiyaal Neerae
Thunmaarkkaththai Athattumae

4.Ellarum Yeaga Siththamaai
Mei Devanana Ummaiyae
Arinthu Ummeal Neasamaai
Irukka Seiyum Kartharae.

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
      Tamil Christians songs book
      Logo