ஐயா வாங்க அம்மா வாங்க-Ayya Vaanga Amma Vaanga

Deal Score0
Deal Score0

ஐயா வாங்க அம்மா வாங்க
இயேசு நல்ல மீட்பர் தானுங்க – 2

பாவத்தின் சம்பளம் மரணமுன்னு சொன்னாங்க – 2
பாவத்த விட்டிடுங்க இரட்சிப்ப பெற்றிடுங்க – 2
மீண்டும் பிறந்திடுங்க ஆவிய பெற்றிடுங்க – நீங்க
மீண்டும் பிறந்திடுங்க பரிசுத்த ஆவிய பெற்றிடுங்க

தேவாதி தேவனை துதித்து பாடுங்க அல்லேலூயா – 2
அன்பை கூறிடுவோம் நேசத்தை சொல்லிடுவோம் – 2
ஆத்தும ஆதாயம் எப்பவும் செய்திடுவோம் – வாங்க – 2

வேதத்தை தினமும் வாசிச்சு பாருங்க அல்லேலூயா – 2
வாங்க ஜெபித்திடுவோம் சாட்சியாய் வாழ்ந்திடுவோம் – 2
இயேசுவின் நாமத்தினால் வெற்றியை பெற்றிடுவோம் – எப்பவும் – 2

கர்த்தரை பாடியே கைத்தலம் போடுங்க அல்லேலூயா – 2
ஆனந்தம் பாடிடுவோம் அற்புதம் கூறிடுவோம்
ஆனந்தம் பாடிடுவோம் அவர் அற்புதம் கூறிடுவோம்
ஆடி பாடிடுவோம் ஆமென் அல்லேலூயா – வாங்க -2

S.P.BALASUBRAMANIAM | Ayya Vaanga Amma Vaanga | ஐயா வாங்க அம்மா வாங்க | Tamil Christian Song

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo