என் தாய் உருவாகுமுன்னே – En Thaai Uruvagumunnae lyrics

Deal Score+3
Deal Score+3

என் தாய் உருவாகுமுன்னே – En Thaai Uruvagumunnae lyrics

என் தாய் உருவாகுமுன்னே
என் கருவை கண்டீரையா
என் பெயர் உருவாகுமுன்னே
பெயர் சொல்லி அழைத்திரையா

எப்படிப்பா உமக்கு நன்றி சொல்லுவான்
சொல்ல வார்த்தையே இல்ல
நீங்க போதும் என் வாழ்க்க முழுவதும்
வேறு ஆசையே இல்ல – என் தாய்

1.எலும்புகள் உருவாகள
நரம்புகள் உருவாகள
தசைகள் உருவாகளா
தரிசனம் உருவானதே தாய் கருவிலே
தரிசனம் உருவானதே (2) – எப்படிப்பா உமக்கு ‌

2.அழியாமல் அணைத்து கொண்டீர்
கலையாமல் காத்து கொண்டீர்
குறைவின்றி பிறக்க செய்திர்
பத்திரமாய் என்னை சுமந்திரே தாய் கருவிலே
பத்திரமாய் என்னை சுமந்திரே (2) – எப்படிப்பா உமக்கு

என் கருவை கண்டீரையா| AARONBALA | NATHANAEL DONALD | BPM| NEW CHIRISTIAN SONG 2023

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
      Tamil Christians songs book
      Logo