எந்நேரம் யேசுவே – Ennearam Yesuvae

Deal Score0
Deal Score0

எந்நேரம் யேசுவே – Ennearam Yesuvae

1.எந்நேரம், யேசுவே!
சகாயராயிரும்,
அன்பான சத்தத்தால்
என் ஏக்கம் நீக்கிடும்.

எந்நேரம் நீரே வேண்டும்;
இந்நேரம் நீரே வேண்டும்;
நீர் என்னை நோக்கிப்பாரும்
பேரன்பரே!

2.எப்போதும், யேசுவே!
இப்பாவியோடிரும்,
தீயோனின் சோதனை
ஓயாமல் விலக்கும்.

3.எக்காலும் யேசுவே!
இக்கட்டு வாழ்விலும்,
அன்பாகத் தங்குவீர்
என் நீச நெஞ்சிலும்.

4.எப்போதும் யேசுவே!
இப்பேதைக் கிரங்கும்
மெஞ்ஞானம், சத்தியம்
செய்நன்றி போதியும்.

5.எக்காலும், யேசுவே!
எக்கேடும் நீக்குமேன்,
காருண்ய நாயகா
நீர் என்னை ஆளுமேன்.

Ennearam Yesuvae song lyrics in English

1.Ennearam Yesuvae
Sahayarayirum
Anbaana Saththathaal
En Yeakkam Neekkidum

Enneram Neerae Vendum
Innearam Neerae Vendum
Neer Ennai Nokkipaarum
Pearanbarae

2.Eppothum Yesuvae
Ippaaviyodirum
Theeyonin Sothanai
Ooyaamal Vilakkum

3.Ekkalum Yesuvae
Ekkattu Vaazhvilum
Anbaaga Thanguveer
En Neesa Nenjilum

4.Eppothum Yesuvae
Ippeathaikku Kirangum
MeiGnanam Saththiyam
Sei Nantri Pothiyum

5.Ekkaalum Yesuvae
Ekkeadum Neekumean
Kaarunya Naayaga
Neer Ennai Aalumean

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
      Tamil Christians songs book
      Logo