இயேசப்பா இயேசப்பா என்னோடு பேசுங்க-Yesappa Yesappa Ennodu pesunga

Deal Score0
Deal Score0

இயேசப்பா இயேசப்பா என்னோடு பேசுங்க
சொன்னபடி நடந்திடுவேன் – நீங்க
சொன்ன வழி சென்றிடுவேன் – (2)

சின்ன உள்ளம் திறந்து அழைக்கிறேன் ஐயா
என்னோடு தங்கி இருங்க
என்னை உமக்காய் வாழச் செய்யுங்க – (2) – இயேசப்பா

பரிசுத்த ஆவியே பெலன் தந்து நடத்தும்
சாத்தானை ஜெயித்திடுவேன் நானும்
வெற்றியுடன் வாழ்ந்திடுவேன் – (2) – இயேசப்பா

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo