அங்கே போலே ஆருண்டு – Ange Pole Aarundu

Deal Score0
Deal Score0

அங்கே போலே ஆருண்டு – Ange Pole Aarundu

Ange Pole Aarundu Namaieeghan nee undu
Angil aanil yen aashrayam yen yeshuve

Yengum yen Jeevidathin
Anganan adisthanam
Angila yen Jeevidham
Palzlaipoyidume

Elshaddai Aradhana
Yelohim Aradhana
Adonai Aaradhana
Yeshuva Aaradhana

Kalagzhinina yene kandu
Kanuneer thodachavane
Kalamazla Kanmani pohzle
Karampidichu kaathavane

Elshaddai Aradhana
Yelohim Aradhana
Adonai Aaradhana
Yeshuva Aaradhana

Maranathin Thalvarayil
Manam thalardhu ninna yene
Vaidhyanai Vanzu yennil
Pudhu Jeevan Thandhavane

Elshaddai Aradhana
Yelohim Aradhana
Adonai Aaradhana
Yeshuva Aaradhana (x4)

அங்கே போலே ஆருண்டு
நன்மை யேகா நீ உண்டு
அங்கில்லா நன் ஆஷ்ரயம்
என் இயேஷுவே-2

என்னும் என் ஜீவிதத்தின்
அங்கா நன் அடிஸ்தானம்
அங்கில்லா என் ஜீவிதம்
பாழாய் போயிடுமே-2

எல்ஷடாய் ஆராதனா
எலோஹிம் ஆராதனா
அடோனாய் ஆராதனா
யெஷுவா ஆராதனா-2

1.கலங்கி நின்ன என்னே கண்டு
கண்ணு நீர் துடச்சவனே
காலம் எல்லாம் கண்மணி போலே
கரம் பிடிச்சு காத்தவனே-2-எல்ஷடாய்

2.மரணத்தின் தாழ்வரையில்
மனம் தளர்நு நின்ன என்னே
வைத்யனாய் வந்நு என்னில்
புது ஜீபன் தன்நவனே-2-எல்ஷடாய்

ANGE POLE AARUNDU – അങ്ങേ പോലെ ആരുണ്ട്

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo