ஒருபோதும் மறவாத – Oru Podhum Maravaatha song lyrics

Deal Score+3
Deal Score+3

ஒருபோதும் மறவாத – Oru Podhum Maravaatha song lyrics

பல்லவி

ஒருபோதும் மறவாத உண்மைப் பிதாவிருக்க,
உனக்கென்ன குறை மகனே?

அனுபல்லவி

சிறுவந்தொட்டுனை யொரு
செல்லப் பிள்ளைபோற் காத்த
உரிமைத் தந்தை யென்றென்றும்
உயிரோடிப்பாருன்னை — ஒருபோதும்

சரணங்கள்

1. கப்பலினடித் தட்டில் – களைப்புடன் தூங்குவார்,
கதறுமுன் சத்தங்கேட்டால் – கடல் புசலமர்த்துவார்,
எப்பெரிய போரிலும் – ஏற்ற ஆயுதமீவார்,
ஏழைப்பிள்ளை உனக்கு – ஏற்ற தந்தை நானென்பார் — ஒருபோதும்

2. கடல் தனக் கதிகாரி – கர்த்தரென் றறிவாயே,
கடவாதிருக்க வெல்லை – கற்பித்தாரவர்சேயே,
விடுவாளோ பிள்ளையத் தாய் – மேதினியிற்றனியே?
மெய்ப் பரனை நீ தினம் – விசுவாசித்திருப்பாயே — ஒருபோதும்

3. உன்னாசை விசுவாசம் – ஜெபமும் வீணாகுமா?
உறக்க மில்லாதவர் கண் – உன்னைவிட டொழியுமா?
இந்நில மீதிலுனக் – கென்னவந்தாலும் சும்மா
இருக்குமா அவர்மனம்? – உருக்கமில்லாதே போமா? — ஒருபோதும்

4. உலகப் பேயுடலாசை – உன்னை மோசம் செய்யாது,
ஊக்கம் விடாதே திரு – வுளமுனை மறவாது,
இலகும் பரிசுத்தாவி – எழில் வரம் ஒழியாது,
என்றும் மாறாத நண்பன் – இரட்சகருடன் சேர்ந்து — ஒருபோதும்

Oru Podhum Maravaatha song lyrics in English

Oru Podhum Maravaatha Unmai Pithavirukka
Unakenna Kurai Maganae

Siruvanthottunai Oru
Sella Pillai Pola Kaaththa
urimai Thanthai Entrentrum
Uyirodiruppaarunai

1.Kappalinadi Thattil Kalaippudan Thoonguvaar
Katharun Saththam Keattaam Kadal Pusalmarththuvaar
Epperiya Porilum Yeattra Aayuthameevaar
Yealai Pillai Unakku Yeattra Thanthai Nanenbaar

2.Kadal Tha Kathikaari Kaththarentru Arivayae
Kadavathirujja Vellai Karpiththaaravarseayae
Viduvaalo Pillai thaai Meathiyittraniyae
Mei Paranai Nee Thinam Visuvaasiththiruppaayae

3.Unnasai Visuvaasam Jebamum Veenaguma
Urakka Millathavar Kan Unnaivittu Aliyumaa
Innila Meethilunakku Enna Vanthaalum Sumaa
Irukkumaa Avar Manam Urukkamillathae Pomaa

4.Ulaga Peayudalaasai Unnai Mosam Seiyaathu
Ookkam Vidatahe Thiru Vulamunai Maravaathi
Elagum Parisuththaavi Ezhil Varam Oliyaathu
Entrum Maaraatha Nanban Ratchakarudan Searnthu

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
      Tamil Christians songs book
      Logo