வாரா வினை வந்தாலும் – Vaara Vinai Vanthalum

Deal Score0
Deal Score0

வாரா வினை வந்தாலும் – Vaara Vinai Vanthalum

பல்லவி

வாரா வினை வந்தாலும், சோராதே,மனமே;
வல்ல கிறிஸ்துனக்கு நல்ல தாரகமே;

சரணங்கள்

1.அலகை சதித்துன் மீது வலை வீசினாலும்,
அஞ்சாதே; யேசுபரன் தஞ்சம் விடாதே;

2.உலகம் எதிர்த்துனக்கு ‘மலைவு செய்தாலும்,
உறுதி விட்டயராதே, நெறி தவறாதே;

3.தேகம் மோகம் மிஞ்சி வேகங் கொண்டாலும்,
திடமனதாயிருந் “தடல் புரிவாயே;

4.பெற்ற பிதாப்போல் உன் குற்றம் எண்ணாரே;
பிள்ளை ஆகில் அவர் தள்ளிவிடாரே

5.தன் உயிர் ஈந்திட்ட உன் யேசுநாதர்
தள்ளுவரோ? அன்பு கொள்ளவர் மீதே

6.மரணம் உறுகின்ற தருணம் வந்தாலும்,
மருள விழாதே, நல் அருளை விடாதே.

Vaara Vinai Vanthalum Lyrics in English

Vaara Vinai Vanthalum Sorathae Manamae
Valla Kiristhunakku Nalla Thaaragamae

1.Alagai Sathithun Meethu Valai Veesinaalum
Anjathae Yesu Paran Thanjam Vidathae

2.Ulagam Ethirthunakku Malaiuv Seithalum
Uruthi Vittayaraathae Neari Thavaratahe

3.Deagam Mogam Minji Vegam Kondalum
Thodamanathirunth thadal purivayar.

4.Pettra Pitha Poal Un Kuttram Ennarae
Pillai Aagil Avar Thallividarae

5.Than Uyir Eenthida Un yesu Naathar
Thalluvaarao Anbu Kollavar Meethae

6..Maranam Urukintra Tharunam Vanthaalum
Marula Vizhathae Nal Arulai Vidathae

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
      Tamil Christians songs book
      Logo