ஜகமே உன்னால் என்ன சுகமோ – Jagame Unnaal Enna Sugamo

Deal Score0
Deal Score0

ஜகமே உன்னால் என்ன சுகமோ – Jagame Unnaal Enna Sugamo

பல்லவி

ஜகமே! உன்னால் என்ன சுகமோ?

சரணங்கள்

1 அகத்தினைக் குருடாக்கி
இகத் தழுத்து வதல்லால்

2. ஆசையைப் பெருக்கி நீ
மோசம் செய்வதே அல்லால்

3. வாழ்வில் மகிழ்ந்து றவாடித்
தாழ்விலே பிரிவதல்லால்.

Jagame Unnaal Enna Sugamo song lyrics in English

Jagame Unnaal Enna Sugamo

1.Agaththinai Kurudakki
Ega Thaluthuvathallaal

2.Aasaiyai Perukki Nee
Mosam Seivathae Allaal

3.Vaalvil Mgilnthuravaadi
Thazhvilae Pirivathllaal

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
      Tamil Christians songs book
      Logo