எந்நேரமேயும் பாடுவேன் – Enneramaeyum Paaduvean

Deal Score0
Deal Score0

எந்நேரமேயும் பாடுவேன் – Enneramaeyum Paaduvean

1.எந்நேரமேயும் பாடுவேன்;
விசாரம் நீங்கிற்றே,
இம்மானுவேலைப் போற்றுவேன்
சந்தோஷமாயிற்றே.

சங்கீதம், கீதம், கீதம் பாடுவேன்
கீதம், கீதம், சங்கீதம் பாடுவேன்.

2.என் பாவ பலி யேசுவைக்
கல்வாரியிற் கண்டேன்,
அத்தாலுண்டான துக்கத்தை
விட்டாறித் தேறினேன்.

3.பொல்லாத சோதனை உண்டே,
என்றாலும் வெல்லுவேன்
என் வல்ல கர்த்தர் யேசுவே;
நான் நித்தம் பாடுவேன்.

4.பேரன்பின் சுவிசேஷத்தை
எல்லோருக்கும் கூறுவீர்
இப்பூமியெங்கும் வேதத்தைப்
விளங்கக் கூறுவீர் .

Enneramaeyum Paaduvean song lyrics in English

1.Enneramaeyum Paaduvean
Visaaram Neengittrae
Emmaanuvealai Pottruvean
Santhosamayittrae

Sangeetham Geetham Geetham Paaduvean
Geetham Geetham Sangeetham Paasuvean

2.En Paava Paliyesuvai
Kalvaariyir Kandean
Aththalundaana Thukkaththai
Vittaari Thearinean

3.Pollatha Sothanai Undae
Entralum Velluvean
En Valla Karthar Yesuvae
Naan Niththam Paaduvean

4.Pearanbin Suvishesaththai
Ellorukkum Kooruveer
Ipoomiyengum Vedhathai
Vilanga Kooruveer

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
      Tamil Christians songs book
      Logo